O mnie

Jestem psychologiem, obecnie w trakcie szkolenia terapeutycznego w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT Edu w Warszawie oraz w trakcie certyfikacji na seksuologa klinicznego. Ukończyłam Wydział Psychologii o Specjalności Seksuologia Kliniczna i Sądowa oraz Studia Podyplomowe z Seksuologii Klinicznej pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Aby zgłębić swoją wiedzę brałam udział w licznych konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz warsztatach.

Ukończyłam szkolenia z zakresu seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego:

Doświadczenie zawodowe z zakresu pomocy psychologicznej, terapii oraz wykonywania i analizy badań diagnostycznych  zdobywałam odbywając staże w:

W Centrum Psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości Zawodowej w Toruniu uczestniczyłam w warsztatach związanych z przeprowadzaniem badań i interpretacją wyników Kwestionariusza MMPI-2.

Uważam, iż każdy człowiek pracujący w obszarze pomocy i poradnictwa psychologicznego jest zobowiązany do przestrzegania przyjętych w tym zakresie standardów etycznych. W związku z tym dbam o to, aby wszystkie podejmowane przeze mnie działania pozostawały w zgodzie z zasadami określonymi przez Polski Kodeks Etyczny Psychologa oraz Psychoterapeuty.

KODEKS ETYCZNY PSYCHOTERAPEUTY

KODEKSY ETYCZNY PSYCHOLOGA